Biuro Rachunkowe PROFIS

Rafał Pluta

Biuro Rachunkowe PROFIS

Księgi Handlowe, Podatki, JPK

Biuro Rachunkowe PROFIS

Kadry, Płace, ZUS

Biuro Rachunkowe PROFIS powstało w 2003 roku

Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 2027/2003 upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Świadczymy usługi dla spółek prawa handlowego, spółek osób fizycznych oraz przedsiębiorców indywidualnych. Obsługujemy podmioty działające w branżach: produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Na zlecenie wyżej wymienionych podmiotów prowadzimy pełną księgowość w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, książki przychodów i rozchodów, ewidencje do rozliczania podatku VAT, ewidencje ryczałtów, obsługę kadrowo płacową oraz rozliczenia z ZUS w formie przekazu elektronicznego.

Sporządzamy analizy finansowe, raporty zawierające wybrane dane finansowe, współpracujemy w zakresie opracowywania wniosków kredytowych, pomagamy w zakładaniu i rejestrowaniu działalności gospodarczej.

Zapewniamy niskie ceny przy wysokiej jakości oraz terminowym wykonaniu usług
.
OFERTA
Prowadzenie ksiąg handlowych: Dekretacja i księgowanie na kontach księgowych dokumentów zatwierdzonych przez zleceniodawcę w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości.

Sporządzanie sprawozdania finansowego (dla zleceniodawców zobowiązanych do sporządzania) na koniec roku obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego.

Weryfikacja dokumentów pod względem podatkowym, prowadzenie rejestrów VAT, rejestracja i rozliczenie zdarzeń gospodarczych w ujęciu podatkowym zgodnie z przepisami o podatku dochodowym i podatku VAT.
Sporządzanie i złożenie deklaracji podatkowych

Sporządzanie list wynagrodzeń, naliczenie składek do ZUS oraz zaliczek na pdof za pracowników.
Sporządzanie deklaracji PIT-4R oraz deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych za osoby ubezpieczone u zleceniodawcy.Sporządzanie deklaracji PIT11 za pracowników i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.

Bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych.

Sporządzanie sprawozdań dla GUS.

Wysyłka elektroniczna deklaracji i JPK do Urzędu Skarbowego
CENY


Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.
Cena końcowa zależy od wielu czynników takich min. jak:
formy opodatkowania,
formy prawnej,
ilości pracowników,
ilości dokumentów księgowych,
innych - np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne itp.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za zamknięcie roczne oraz sporządzenie na podstawie zamkniętych ksiąg deklaracji rocznych.
KONTAKT

Biuro Rachunkowe PROFIS
Rafał Pluta
ul. Kobiórska 2
43-210 Kobiór

tel. 501-802-870
e-mail: biuro@biuroprofis.pl
 
WYSIWYG Web Builder